Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
KVD-211/08

GORENJE, d.d., Velenje

Obvestilo o pomembnih deležih

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106., 118., 124. člen

Dne 13.11.2008 smo od družbe INGOR, d.o.o., & co. k.d., , Ljubljana, Brnčičeva ulica 39, SI-1231 Ljubljana - Črnuče, prejeli obvestilo, da je družba na dan 12.11.2008 pridobila 212.500 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., s čemer se je delež glasovalnih pravic povečal od 3,9170 % na 5,4316 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d., oziroma na 762.056 delnic GRVG.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

 

 
Uprava družbe Gorenje, d.d.

 

Datum: 13. 11. 2008