Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-1595/08

GORENJE, d.d., Velenje

Družba INGOR pridobila delnice GRVG

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Na podlagi Priporočil javnim družbam za obveščanje (Ljubljanska borza, d.d.), informativno obveščamo javnost, da smo dne 17.11.2008 od družbe INGOR, d.o.o., & co. k.d., , Ljubljana, Brnčičeva ulica 39, SI-1231 Ljubljana - Črnuče, prejeli obvestilo, da je družba dne 14.11.2008 pridobila 20.000 delnic izdajatelja Gorenje, d.d., s čemer se je delež glasovalnih pravic povečal od 5,4316 % na 5,5742 % vseh glasovalnih pravic v družbi Gorenje, d.d., oziroma na 782.056 delnic GRVG.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

 

 
Uprava družbe Gorenje, d.d.

 

Datum: 17. 11. 2008