Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
CNS-10/10

GORENJE, d.d., Velenje

Informacija o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenje, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Izdajatelj: Gorenje gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma: Gorenje, d.d.), Partizanska 12, 3503 Velenje

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106, 126.

Izdajatelj je povečal osnovni kapital in število delnic na podlagi odobrenega kapitala za 1.876.876 delnic oznake GRVG. Skupno število vseh izdanih delnic oznake GRVG se je spremenilo od 14.030.000 delnic na 15.906.876 delnic. Ker ima vsaka delnica izdajatelja en glas, je novo skupno število glasovalnih pravic 15.906.876. Število lastnih delnic ostaja nespremenjeno, in sicer 121.311 delnic, njihov delež pa se je znižal na 0,7626 %.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d.d., Velenje, www.gorenje.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Gorenje, d.d.
Datum: 30.07.2010