Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AUU-8/03

GORENJE, d.d., Velenje

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2002

Gorenje, gospodinjski aparati, d.d. je doseglo čiste prihodke od prodaje v višini 119,6 mrd SIT, čisti poslovni izid pa je 3,9 mrd SIT. Planirani cilji so preseženi.

V letu 2003 Gorenje, gospodinjski aparati, d.d. načrtuje 130,5 mrd SIT čistih prihodkov od prodaje in 4,5 mrd SIT čistega poslovnega izida.

 

 
Uprava Gorenje, d.d.

 

Datum: 27. 2. 2003 12:23

Pripeti dokumenti: rac. izkazi in pojasnila