Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-756/12

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Sodba v sporu zaradi domnevne kršitve patenta za učinkovino montelukast v Sloveniji

Glede na 386. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba SALUS, Ljubljana, d.d. obvešča zainteresirano javnost, da smo prejeli sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, s katero je le-to zavrnilo pritožbo družbe Merck Frosst Canada Limited, Purdy's Wharf Tower One, 1959 Upper Water Street, Halifax, Nova Scotia, Kanada (v nadaljevanju »MSD«) in potrdilo sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 15.3.2010, s katero je Okrožno sodišče Okrožnega sodišča zavrnilo tožbo, ki jo je MSD vložil proti družbi SALUS, Ljubljana, d.d. in družbi Krka, d. d., Novo mesto zaradi domnevne kršitve patenta, ki se nanaša na učinkovino montelukast. Tožnik je s tožbo zahteval, da se toženima strankama prepove izdelava, prodaja, ponujanje v prodajo, trženje in uvoz zdravila Monkasta ali kateregakoli drugega izdelka, ki kot zdravilno učinkovino vsebuje snov montelukast v Sloveniji, ter plačilo odškodnine za kršitev patenta.

 
Sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani je pravnomočna, tožeča stranka lahko zoper sodbo vloži revizijo na Vrhovno sodišče.

Družba SALUS, Ljubljana, d.d. je javnost o sporu glede zdravila montelukast v Sloveniji že obveščal dne 24. 3. 2010, 8. 12. 2008, 13. 3. 2008 , 14. 6. 2007.


To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 13. 07. 2012 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 13.07.2012