Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-127/03

GORENJE, d.d., Velenje

Nadzorni svet je obravnaval poslovanje Gorenja, d.d. in imenoval mandatarja za sestavo Uprave v novem mandatu.

5.redna seja Nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Gorenje,d.d. je na svoji 5. redni seji 28.03.2003 obravnaval poročilo o poslovanju Gorenje, d.d. in Skupine Gorenje v letu 2002.

Sprejel je predlog uprave o uporabi čistega poslovnega izida za leto 2002, kot ga je Uprava družbe predlagala ob sestavi nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za Gorenje, d.d., ki so bili objavljeni 27.2.2003. Seznanil se je tudi s predlogom oblikovanja bilančnega dobička leta 2002 in predlogi za njegovo uporabo, o čemer bo odločal ob obravnavi in sprejemanju revidiranega Letnega poročila za poslovno leto 2002 v maju mesecu.

Nadzornemu svetu je bila posredovana informacija o tem, da Upravi v juliju poteče 5-letni mandat. Dosedanji predsednik Uprave Jože Stanič je Nadzorni svet obvestil, da ne namerava ponovno kandidirati za mesto predsednika Uprave. Na podlagi te informacije je Nadzorni svet po tehtni razpravi vseh članov Nadzornega sveta sprejel sklep, da se za mandatarja za sestavo Uprave Gorenja, d.d. v naslednjem mandatu imenuje mag. Franjo Bobinac.

Nadzorni svet bo Upravo imenoval najpozneje do konca maja 2003.Predsednik Nadzornega sveta
Mag. Marko Voljč

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 28. 3. 2003 18:25