Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AAC-35/03

GORENJE, d.d., Velenje

Nadzorni svet Gorenje, d.d. je sprejel revidirano letno poročilo za leto 2002 in oblikoval predlog uporabe bilančnega dobička.

Objava povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2002

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja povzetek revidiranega letnega poročila z revizijskim mnenjem za leto 2002

Vpogled v letno poročilo

Celotno letno poročilo družbe Gorenje, d.d. in Skupine Gorenje je na vpogled na sedežu družbe. V skladu s 55.členom ZGD bo revidirano letno poročilo družbe in Skupine za leto 2002 skupaj s poročilom pooblaščenega revizorja posredovano AJPEJS najkasneje do konca avgusta 2003.

 

 
Uprava Gorenje, d.d.

 

Datum: 13. 5. 2003 14:14

Pripeti dokumenti: Povzetek letnega porocila 2002