Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-488/15

ISTRABENZ, d.d., Koper

Začasna zaustavitev trgovanja z delnico ITBG

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., Koper objavlja naslednje sporočilo:

Istrabenz, holdinška družba, d.d., obvešča zainteresirano javnost, da je bila zaradi volatilnosti tečaja delnice Istrabenz, d.d., z oznako ITBG družba primorana zaustaviti trgovanje z delnico Istrabenz, d.d., do vključno 19. 6. 2015, da bi zaščitila interese delničarjev družbe.

Zaradi negotovosti med vlagatelji, ki so posledica napačnih in zavajajočih informacij, ki so se in se še vedno pojavljajo v javnosti, uprava Istrabenz, d.d., ponovno poudarja, da je holdinška družba Istrabenz, d.d.,100 % lastnica družbe Istrabenz Turizem, d.d., in da tako holdinška družba kot družba Istrabenz Turizem, d.d., redno izpolnjujeta finančne zaveze skladno z dogovorom z bankami upnicami in DUTB, d.d. Uprava ni seznanjena z novimi dejstvi oziroma z novimi dogodki. Uprava družbe bo naredila vse, kar je v njeni moči, za zaščito premoženja družbe, upnikov in delničarjev družbe.

Skladno s pravico do enakomerne obveščenosti vseh delničarjev družba Istrabenz, d.d., o vseh pomembnih dogodkih obvešča vse zainteresirane javnosti sočasno in enakomerno prek borznega sistema SEOnet.

To obvestilo bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj pet let objavljeno tudi na spletni strani holdinške družbe Istrabenz, d.d. (www.istrabenz.si).

Uprava družbe Istrabenz,
holdinška družba, d.d.
Datum: 05.06.2015