Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AGM2-2/03

GORENJE, d.d., Velenje

Nasprotni predlogi sklepov skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) uprava družbe objavlja nasprotne predloge sklepov skupščine z dne 20.6.2003

Nasprotni predlog k točki 7. dnevnega reda- Informacija o nakupu lastnih delnic in pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic

 

 
Uprava družbe Gorenje, d.d.

 

Datum: 27. 5. 2003

Pripeti dokumenti: Objava nasprotnega predloga z obrazlozitvijo in mnenjem Uprave