Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-240/16

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Predlagana dividenda za delničarje Zavarovalnice Triglav

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav, d.d., je na seji dne 5. 4. 2016 potrdil revidirano letno poročilo za Skupino Triglav in matično družbo za leto 2015. Poročilo bo skladno s finančnim koledarjem objavljeno 6. 4. 2016.

Nadzorni svet in Uprava podajata predlog skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., za izplačilo dividende v višini 2,50 EUR bruto na delnico in v skupni višini 56.837.870,00 EUR. Skladno s predlogom bo za dividende izplačano 64% čistega dobička Skupine Triglav za leto 2015 oziroma 87% bilančnega dobička Zavarovalnice Triglav za leto 2015. 

Predlog izplačila dividend za leto 2015 je skladen s prenovljeno dividendno politiko Zavarovalnice Triglav, d.d., ki je del politike upravljanja s kapitalom v Skupini Triglav. Upošteva načrtovani obseg poslovanja matične družbe in Skupine Triglav in z njim povezane predvidene potrebe po kapitalu na slovenskem in drugih strateških trgih ter hkrati upošteva smernice in dobro prakso v zavarovalniškem sektorju. Kapitalska ustreznost Skupine Triglav se ob koncu leta 2015 po solventnostni zahtevi Solventnost II giblje v ciljnem razponu, ki znaša med 250 in 300 odstotki.

Nadzorni svet in Uprava ocenjujeta,  da bo kapitalska ustreznost Skupine tudi po izplačilu dividend v predlagani višini ostala v ciljnem razponu, kar je ključnega pomena za ohranjanje visoke finančne stabilnosti Skupine Triglav in varnosti njenega poslovanja ter za uspešno uresničevanje začrtanih strateških usmeritev.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 5. 4. 2016 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let. 

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Datum: 05.04.2016