Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-269/03

GORENJE, d.d., Velenje

Seja Nadzornega sveta dne 3.6.2003

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Gorenja, d.d., je dne 3. junija 2003 imenoval novo pet člansko Upravo Gorenja, gospodinjski aparati, d.d. v naslednji sestavi:

Franjo BOBINAC - predsednik Uprave
Andrej VIZJAK - član Uprave odgovoren za področje komerciale in marketinga
Franc KOŠEC - član Uprave odgovoren za področje razvoja in kvalitete
Žiga DEBELJAK - član Uprave odgovoren za področje financ in ekonomike
Drago BAHUN - član Uprave odgovoren za področje organizacije in kadrov

Uprava bo nastopila svoj petletni mandat 18.7.2003.

Pri svoji odločitvi je Nadzorni svet upošteval mednarodno okolje, v katerem deluje Gorenje in vstop Slovenije v Evropsko unijo ter cilje, ki si jih je Gorenje zastavilo s strateškim načrtom do leta 2006.

 

 
Uprava družbe Gorenje, d.d.

 

Datum: 3. 6. 2003

Pripeti dokumenti: Predstavitev Uprave