Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-354/17

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

32. seja skupščine družbe SALUS, Ljubljana, d.d., - nasprotni predlog za prvo točko dnevnega reda

Skladno z določili 300. in 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe Salus, Ljubljana, d.d. obvešča delničarje, da je prejela nasprotni predlog k 1. točki dnevnega reda (Odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2016) 32. redne seje skupščine delničarjev družbe, ki bo dne 19. 5. 2017 ob 16.00 uri v poslovnih prostorih družbe, ki ga je dne 20. 4. 2017 podal delničar Slavko Kastelic, z vsebino razvidno iz priloženega dokumenta.

Uprava
Datum: 20.04.2017