Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-304/03

GORENJE, d.d., Velenje

Sprememba mesta objav

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi zakona o trgu vrednostnih papirjev in 42.člena Pravil borze Uprava Gorenje, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Družba obvešča delničarje in širšo javnost, da bo v prihodnje objavljala sporočila za javnost v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze www.ljse.si , in sicer v sklopu sistema elektronskega obveščanja SEOnet.

Sporočila drižbe, za katerra zakonodaja določa drugačen način objave, bodo objavljena v časipisu DELO in na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Velenje, 20.6.2003

Uprava Gorenja, d.d.

 

 
Uprava Gorenje,d.d.

 

Datum: 20. 6. 2003