Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-65/18

NIKA d.d. BREŽICE, Brežice

Objava sklepov 28. seje skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 26. redne skupščine delničarjev družbe Nika, investiranje in razvoj, d. d. Brežice, Trg izgnancev 1a Brežice,
ki je bila v ponedeljek, 29. januarja 2018, ob 13. uri na sedežu družbe. Na skupščini je bilo prisotnih 63,71 % glasov, pet največjih delničarjev je imelo 63,71 % vseh glasov.

Sprejeti sklepi skupščine:

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Sprejme se predlagani dnevni red.

Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.


2. Izvolitev organov skupščine
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Skupščina izvoli svoje organe.
Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.
 

 

3. Imenovanje revizorja za leto 2017

Nadzorni svet predlaga skupščini predlog sklepa:

Skupščina preklicuje sklep sprejet na 27. redni seji skupščine dne 30. junija 2017 pod 5. točko dnevnega reda, da se za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo družbe za leto 2017, imenuje revizijsko družbo Pit revizija, d. o. o. Skupščina za revidiranje letnega poročila družbe za leto 2017 imenuje revizijsko družbo BDO REVIZIJA d. o. o.

Sklep je bil soglasno sprejet v predlagani obliki.


Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Datum: 31.01.2018