Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-331/18

NIKA d.d. BREŽICE, Brežice

Finančni koledar 2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba NIKA d.d. BREŽICE, Brežice objavlja:

 

23. 4.-26. 4. 2018

76. seja nadzornega sveta (sprejem Letnega poročila

 

2018 in Gospodarski načrt 2018)

26. 4. 2018

Objava sklepov NS na SEO NET-u

 

Objava letnega poročila na SEO NET-u

4. 5. 2018

Objava sklica skupščine na SEO NET-u

24. 5. 2018

Objava četrtletnih rezultatov

 8. 6. 2018

29. seja skupščine Nika d. d.

11. 6. 2018

Objava sklepov skupščine na SEO NET-u

 6.-9. 8. 2018

77. seja nadzornega sveta (polletno poročilo)

10. 8. 2018

Objava polletnega poročila na SEO NET-u

 

Objava sklepov NS na SEO NET-u

 9. 11. 2018

Objava tričetrtletnih rezultatov

14.-17. 12. 2018

78. seja nadzornega sveta (ocena leta 2018)

18. 12. 2018

Objava sklepov NS na SEO NET-u

Datum: 25.04.2018