Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-60/18

NIKA d.d. BREŽICE, Brežice

Letno poročilo 2017

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba NIKA d.d. BREŽICE, Brežice objavlja revidirano letno poročilo z revizijskim mnenjem za leto 2017.


Mnenje pooblaščenega revizorja o letnem poročilu je s pridržkom.
Revizijo je opravila revizijska družba BDO revizija d. o. o.
Datum prejema revizijskega poročila 26. 4. 2018.
Nadzorni svet je na svoji 76. seji 26. 4. 2018 potrdil Letno poročilo 2017 in ocenil poslovanje kot zadovoljivo.


Nika d. d. je dne 26. 4. 2018 predložila Letno poročilo 2017 Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

Vpogled v letno poročilo:
Letno poročilo 2017 je na vpogled na sedežu družbe, na spletni strani www.nikadd.si in na http://seonet.ljse.si/menu/default.asp.

Datum: 26.04.2018
Pripeti dokumenti:  Letno poročilo 2017