Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-357/18

NIKA d.d. BREŽICE, Brežice

Sklepi 76. seje NS

Na 76. seji NS NIKA d. d., ki je bila v četrtek, 26. 4. 2018 ob 16.00 uri v sejni sobi Nika, investiranje in razvoj, d. d., Dunajska 20 v Ljubljani, so člani nadzornega sveta:

  1. sprejeli Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za leto 2017;
  2. sprejeli Letno poročilo Nike, investiranje in razvoj, d.d., Brežice za poslovno leto 2017;
  3. sprejeli Izjavo o skladnosti upravljanja družbe s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb;
  4. ocenili svoje delo v letu 2017;
  5. predlagali skupščini sprejetje sklepa k 5. točki dnevnega reda: "Skupščina imenuje revizijsko hišo BDO revizija, d.o.o., Ljubljana, ki bo revidirala letno poročilo družbe za leto 2017";
  6. predlagali skupščini sprejetje sklepa k 6. točki dnevnega reda: "Za člane NS naj potrdi Boštjana Gmajnarja, Polono Šušterič in Niko Ovsenik"
  7. dali soglasje k gospodarskemu načrtu za leto 2018.

 

Celotno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Nike d.d. za leto 2017 in gospodarski načrt za leto 2018 sta v pripetem dokumentu.
Dne 26. 4. 2018, bo obvestilo objavljeno tudi na naši spletni strani: www.nikadd.si.

Datum: 26.04.2018