Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-681/18

GORENJE, d.d., Velenje

V Gorenju razširili upravo s šestimi novimi člani

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet je na predlog predsednika uprave Gorenja Franja Bobinca upravo podjetja razširil na 12 članov. Obstoječim članom uprave se pridružuje šest novih članov, ki bodo svojim znanjem in izkušnjami pospešili učinkovito izkoriščanje vseh sinergij, ki jih prinaša strateško partnerstvo med Skupinama Hisense in Gorenje. Novi člani uprave mandat nastopijo s 16. avgustom 2018, pri čemer bodo svoj mandat na ozemlju Republike  Slovenije izvrševali v skladu s svojimi veljavnimi delovnimi oz. drugimi ustreznimi dovoljenji ali vizami.

Dr. Lan Lin je bil zadnjih 16 let zaposlen v skupini Hisense, več kot desetletje kot podpredsednik. Med drugim je tudi generalni direktor Hisensovega mednarodnega podjetja Hisense International. Dr. Lin je doktor strojništva, ki je doktorat pridobil na ugledni ameriški univerzi University of Tennessee.

Chiao Liu je podpredsednik Hisense Refrigerator Company z več kot 7-letnimi vodstvenimi izkušnjami  v skupini Hisense. Pred sedanjo funkcijo je magister poslovnih ved od leta 2011 vodil tovarno koncerna v Mehiki ter nadziral poslovanje skupine na trgih severne, srednje in južne Amerike.

Jianmin Han je od leta 2007 podpredsednik Hisense International in je v Skupini Hisense zaposlen že 13 let. Od letošnjega leta je Han, ki je po izobrazbi magister poslovnih ved, tudi direktor italijanske podružnice Skupine Hisense.

Lu Hou je v evropski izpostavi Skupine Hisense zaposlen že več kot 13 let, zadnje leto kot direktor Hisense Europe. Magister poslovnih ved je MBA pridobil v Avstraliji, poleg vodenja Hisense Europe pa je tudi direktor podjetja Hisense UK, ki skrbi za trženje blagovnih znamk Skupine Hisense v Veliki Britaniji.

Anguo Yan je v Skupini Hisense zaposlen že 27 let. Magistriral je na priznani univerzi v BUAA v Pekingu, v svoji karieri pa je bil na različnih ravneh večino časa odgovoren za proizvodnjo. Danes je kot direktor proizvodnje zaposlen v podjetju Hisense (ShangDong) Refrigerator, ki predstavlja eno ključnih proizvodnih kapacitet gospodinjskih aparatov Skupine Hisense.

Changchun Sun v Gorenje prihaja iz Hisensovega podjetja za izdelavo klimatskih naprav. Od leta 2011 je tam zaposlen kot podpredsednik za finance. V finančnem oddelku podjetja je sicer zaposlen že 11 let.

Z imenovanjem novih članov se spreminjajo zadolžitve. Franjo Bobinac bo predsednik uprave, Dr. Lan Lin pa  podpredsednik uprave. Žiga Debeljak bo odslej skrbel za področje strateških financ, kontrolinga in računovodstva ter koordinacijo digitalnega poslovanja, informatiko in netemeljne dejavnosti. Changchun Sun bo pokrival področje operativnih financ, obvladovanja tveganj in notranje revizije. Saša Marković, ki kot član mandat nastopi 1. septembra 2018,  bo skrbel za področje prodaje in marketinga v Vzhodni Evropi in državah CIS, medtem ko bo član uprave Lu Hou odgovoren za prodajo in marketing v Zahodni Evropi. Chiao Liu bo v upravi pokrival področje strateške nabave, logistike in oskrbne verige ter produktno planiranje. Tomaž Korošec, bo v razširjeni upravi pokrival področje proizvodnje, razvoja, investicij in vzdrževanja. Anguo Yan bo odgovoren za področje proizvodnih sistemov in izboljšav, tehničnih podpornih služb in kakovosti. Stanka Pejanović, članica uprave, odgovorna za kadrovsko področje, bo pokrivala področje kadrov, organizacije, servisa in korporativne podpore, Jianmin Han pa bo kot član soodgovoren za kadrovsko področje. Drago Bahun, ki ga je za delavskega direktorja imenoval Svet delavcev, bo pokrival področje socialnega dialoga.

 

Franjo Bobinac je ob razširitvi uprave povedal: 

»Razširitev uprave predstavlja naraven korak v postopku, ki ga je ta uprava odločno začela pred slabim letom dni. Našli smo strateškega lastnika in partnerja, s katerim bo Gorenje lahko raslo in se razvijalo hitreje. Izjemna ekipa, ki jo je za pospešitev integracije predlagala skupina Hisense, v upravo prinaša pomembna znanja in izkušnje, ki nam bodo zagotovili hitro in učinkovito izkoriščanje sinergij med skupinama. Že zelo kmalu bomo lahko z bogatimi povezavami v dobavnih verigah  izkoristili boljše nabavne pogoje pri nakupu surovin in materialov, verjamem, da bodo zelo kmalu vidni tudi prvi učinki skupnih raziskav in razvoja ter zapolnitve proizvodnih kapacitet v vseh Gorenjevih obratih v Evropi. Ko bomo poleg tega pred koncem leta dosegli tudi ustrezne statutarne spremembe v podjetju, se bomo lahko še bolj osredotočali na to, kar najbolje znamo – razvoj, oblikovanje, proizvodnjo, trženje in prodajo izdelkov za gospodinjstvo za vse blagovne znamke našega skupnega podjetja. Verjamem, da je to zelo dobro za Gorenje, za več kot 11 tisoč zaposlenih v vseh naših družbah in za naše poslovne partnerje po vsem svetu.«

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe Gorenje, d. d.
Datum: 16.08.2018