Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-71/19

SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

Objava revidiranega letnega poročila Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana ter 134. in 135. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 77/2018 in 17/2019; v nadaljevanju ZTFI-1) družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana  (v nadaljevanju: SIJ d.d.) objavlja revidirano letno poročilo Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2018. Skladno s prvim odstavkom 135. člena ZTFI-1 družba sporoča, da nadzorni svet družbe SIJ d.d. letnega poročila še ni sprejel.

Dodatne informacije se nahajajo v pripetem sporočilu za javnost.

Revidirano konsolidirano in nekonsolidirano letno poročilo za leto 2018 in informacije, ki jih vsebuje objava, bodo objavljene tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d.  http://www.sij.si/ še najmanj 10 let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.
Datum: 14.06.2019