Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-139/20

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Republika Slovenija – povečanje števila obveznic RS76 (pod odložnim pogojem)

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Sedež in poslovni naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Segment:

Trg obveznic

Oznaka:

RS76

ISIN koda:

SI0002103552

CFI koda:

DBFTFR

Obstoječe št. obveznic:

1.440.000

Dodatno št. obveznic:

69.000

Novo št. obveznic:

1.509.000

Datum povečanja na borznem trgu:

21. 5. 2020 (pod odložnim pogojem)

Odložni pogoj:

Vknjižba 11. izdaje obveznic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev (KDD d. d.).

Razlog za povečanje števila:

11. izdaja obveznic RS76

Prospekt:

Izdajatelj ni zavezan k objavi prospekta glede obveznic.

Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana
Datum: 15.05.2020