Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-155/20

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Republika Slovenija – povečanje števila obveznic RS84 (pod odložnim pogojem)

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Sedež in poslovni naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Segment:

Trg obveznic

Oznaka:

RS84

ISIN koda:

SI0002103990

CFI koda:

DBFTFR

Obstoječe št. obveznic:

1.000.000

Dodatno št. obveznic:

25.000

Novo št. obveznic:

1.025.000

Datum povečanja na borznem trgu:

25. 5. 2020 (pod odložnim pogojem)

Odložni pogoj:

Vknjižba 2. izdaje obveznic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev (KDD d. d.).

Razlog za povečanje števila:

2. izdaja obveznic RS84

Prospekt:

Izdajatelj ni zavezan k objavi prospekta glede obveznic.

Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana
Datum: 19.05.2020