Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-694/20

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Odstop predsednika in članice Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Predsednik Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., Aleš Šabeder, in članica Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., Barbara Cerovšek Zupančič sta 19. 10. 2020 podala odstopni izjavi z mest predsednika in članice nadzornega sveta, in sicer z dnem imenovanja nadomestnega oz. novega člana nadzornega sveta. Družba je odstopni izjavi prejela 19. 10. 2020 ob 16:47 in 16:51.

Predsednik Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., Aleš Šabeder je v odstopni izjavi zapisal, da »zaradi trenutnih razmer, nesoglasij in različnih naziranj vloge nadzornega sveta družbe Telekom d.d. ne morem več opravljati svojih dolžnosti z zadostno mero dolžne skrbnosti nadzornika in je nadaljevanje dela kot predsednika in člana NS zame nemogoče. Vsled navedenega podajam nepreklicno odstopno izjavo. V izogib škodnim posledicam za družbo in posledično odškodninski odgovornosti članov NS pričakujem enako ravnanje tudi preostalih članov NS.«

Članica Nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d., Barbara Cerovšek Zupančič je v odstopni izjavi zapisala, da »zaradi trenutnih razmer v nadzornem svetu družbe Telekom d.d. ne morem več opravljati svojih dolžnosti z zadostno mero dolžne skrbnosti nadzornika družbe.«

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije, d.d. (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 19.10.2020