Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-407/03

GORENJE, d.d., Velenje

Nadzorni svet obravnaval polletno poročilo

9.seja Nadzornega sveta Gorenja, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet se je seznanil s polletnim poročilom Gorenja, d.d. in Skupine Gorenje in ocenil, da je doseženi polletni poslovni rezultat, glede na razmere poslovanja na evropskih trgih, dober. Menil je, da je k temu pomembno prispevalo uspešno delo družbe na večini tržišč, razvejana poslovna mreža ter pomembna vlaganja v razvoj.

Glede na pričakovane značilnosti poslovnega okolja v drugi polovici leta 2003, Nadzorni svet soglaša z oceno Uprave, da bo načrt za leto 2003 v ključnih vidikih dosežen.


mag. Marko Voljč
predsednik Nadzornega sveta

 

 
Uprava Gorenja, d.d.

 

Datum: 3. 9. 2003