Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
QAR-5/03

GORENJE, d.d., Velenje

Gorenje uspešno raste tudi v prvih devetih mesecih leta 2003

Objava podatkov o poslovanju za prvih devet mesecev poslovnega leta 2003

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja podatke o poslovanju za prvih devet mesecev poslovnega leta 2003

V prvih devetih mesecih leta 2003 je Skupina Gorenje ustvarila 141,2 mlrd SIT konsolidiranih čistih prihodkov od prodaje, kar je za 8,4% več kot v enakem obdobju leta 2002 (130,2 mlrd SIT) in predstavlja 74% načrtovanih čistih prihodkov za leto 2003. Čisti poslovni izid Skupine Gorenje je v opazovanem obdobju znašal 3,6 mlrd SIT, kar je za 9,3% več kot v enakem obdobju leta 2002 (3,3 mlrd SIT) in predstavlja 72% letnega načrtovanega čistega poslovnega izida.

Krovna družba Gorenje, d.d., je v obdobju januar - september 2003 ustvarila 92,5 mlrd SIT čistih prihodkov od prodaje, kar je za 3,1% več kot v enakem obdobju leta 2002 (89,7 mlrd SIT) in predstavlja 71% načrtovanih čistih prihodkov za leto 2003. Čisti poslovni izid družbe je v opazovanem obdobju znašal 3,3 mlrd SIT, kar je za 3,5% več kot v enakem obdobju leta 2002 (3,2 mlrd SIT) in predstavlja 72% letnega načrtovanega čistega poslovnega izida.

Poslovne razmere na vseh pomembnih trgih delovanja Skupine Gorenje so zaradi recesije še vedno neugodne, kljub temu pa Uprava Gorenja, d.d., ocenjuje, da bosta Skupina Gorenje in Gorenje, d.d., gospodarski načrt za leto 2003 v vseh ključnih vidikih dosegli.

Skupina Gorenje prav zdaj zaključuje pripravo gospodarskega načrta za leto 2004, v okviru katerega podrobno načrtuje poslovne aktivnosti za utrditev in povečanje tržnih deležev na trgih Evropske Unije tudi po njeni širitvi. Gospodarski načrt za leto 2004 bo Nadzorni svet družbe obravnaval v decembru 2004. Uprava družbe načrtuje, da bo Skupina Gorenje kljub pričakovanim še vedno neugodnim gospodarskim razmeram tudi v letu 2004 nadaljevala uspešno rast in razvoj v skladu z začrtano strategijo.

 

 
Uprava
Gorenje, d.d.

 

Datum: 13. 11. 2003

Pripeti dokumenti: Medletno porocilo