Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-523/21

Equinox d.d.

Sklic 1. seje skupščine delniške družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana, objavlja sklic 1. seje skupščine delniške družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., ki bo v ponedeljek, dne 23.8.2021 ob 11. uri v salonu Vrtnica v uHotelu na naslovu Miklošičeva cesta 3, 1000 Ljubljana.

Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov ter ostalo gradivo objavljamo v pripetih datotekah.

Gradivo bo od dneva objave do zakonsko določenega roka objavljeno tudi na spletni strani družbe https://www.equinox.si/vlagatelji/

Predsednik upravnega odbora:
Tadej Počivavšek

Datum: 22.07.2021