Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-254/21

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Republika Slovenija – povečanje števila obveznic RS86 (pod odložnim pogojem)

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Sedež in poslovni naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Segment:

Trg obveznic

Oznaka:

RS86

ISIN koda:

SI0002104105

CFI koda:

DBFTFR

Obstoječe št. obveznic:

1.750.000

Dodatno št. obveznic:

250.000

Novo št. obveznic:

2.000.000

Datum povečanja na borznem trgu:

16. 9. 2021 (pod odložnim pogojem)

Odložni pogoj:

Vknjižba 2. izdaje obveznic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev (KDD d. o. o.).

Razlog za povečanje števila:

2. izdaja obveznic RS86

Prospekt:

Izdajatelj ni zavezan k objavi prospekta glede obveznic.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 10.09.2021