Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PSI-565/03

GORENJE, d.d., Velenje

Nadzorni svet je obravnaval poslovanje družbe v obdobju januar-september 2003 in izhodišča za gospodarski načrt za leto 2004.

Obvestilo o 10. seji nadzornega sveta Gorenja, d.d., dne 24.11.2003

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba GORENJE, d.d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet je na svoji 10. seji dne 24.11.2003 obravnaval nerevidirano poročilo o poslovanju družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za obdobje januar - september 2003. Nadzorni svet ocenjuje, da je devetmesečni poslovni rezultat dober glede na gospodarske razmere na evropskih trgih, kamor Gorenje proda pretežni del svoje proizvodnje. Glede na pričakovane značilnosti poslovnega okolja v zadnjem trimesečju leta 2003, nadzorni svet soglaša z oceno uprave, da bo gospodarski načrt za leto 2003 Skupine Gorenje in Gorenje, d.d., v vseh ključnih vidikih dosežen.

Nadzorni svet se je seznanil tudi z izhodišči gospodarskega načrta za leto 2004, po katerih bo Skupina Gorenje tudi v letu 2004 kljub pričakovanim težkim tržnim razmeram ter širitvi Evropske Unije nadaljevala trend rasti.

Naslednja seja nadzornega sveta družbe bo dne 19.12.2003, na njej pa bo nadzorni svet obravnaval gospodarski načrt družbe Gorenje, d.d., in Skupine Gorenje za leto 2004.

Nadzorni svet
Mag. Marko Voljč
Predsednik

 

 
Uprava
Gorenje, d.d.

 

Datum: 24. 11. 2003