Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-359/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 24.5.2022 je družba Union Hotels Collection d.d. odsvojila  10 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 420,00 EUR, kar predstavlja 0,0005% vseh delnic in  0,0050%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 25.5.2022 je družba Union Hotels Collection d.d. odsvojila  750 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 32.090,00 EUR, kar predstavlja 0,0004% vseh delnic in  0,0004%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba Union Hotels Collection d.d. v lasti 4.952 lotov delnic EQNX kar predstavlja 0,2760% vseh delnic in 0,2760% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

 

Datum: 27.05.2022