Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-557/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 25.8.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  220 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 10.912,00 EUR, kar predstavlja 0,0122% vseh delnic in  0,0122%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 26.8.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  330 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 16.368,00 EUR, kar predstavlja 0,0184% vseh delnic in  0,0184%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.338.808 lotov delnic EQNX kar predstavlja 74,6324% vseh delnic in 74,6324% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 29.08.2022