Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-570/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 29.8.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  684 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 32.574,80 EUR, kar predstavlja 0,0381% vseh delnic in  0,0381%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 30.8.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  1.390 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 56.944,00 EUR, kar predstavlja 0,0775% vseh delnic in  0,0775%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 31.8.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  610 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 25.456,00 EUR, kar predstavlja 0,0340% vseh delnic in  0,0340%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.336.124 lotov delnic EQNX kar predstavlja 74,4828% vseh delnic in 74,4828% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 01.09.2022