Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-610/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 20.9.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  1.400 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 57.350,00 EUR, kar predstavlja 0,0780% vseh delnic in  0,0780%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 21.9.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  155 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 7.657,00 EUR, kar predstavlja 0,0086% vseh delnic in  0,0086%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.332.439 lotov delnic EQNX kar predstavlja 74,2774% vseh delnic in 74,2774% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 22.09.2022