Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-686/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 2.11.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  70 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 3.458,00 EUR, kar predstavlja 0,0039% vseh delnic in  0,0039%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 3.11.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  6 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 298,80 EUR, kar predstavlja 0,0003% vseh delnic in  0,0003%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 4.11.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila 140 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 7.000,00 EUR, kar predstavlja 0,0078% vseh delnic in  0,0078%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.324.910 lotov delnic EQNX kar predstavlja 73,8577% vseh delnic in 73,8577% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev in z njimi povezanih oseb

Dne 3.11.2022 je Miloš Likovnik, povezana oseba z družbo Equinox Nepremičnine d.d. kupila 6 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 298,80 EUR, kar predstavlja 0,0003% vseh delnic in 0,0003% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. Po opravljeni transakciji ima Miloš Likovnik v lasti 6 lotov delnic EQNX kar predstavlja 0,0003% vseh delnic in 0,0003% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

 

Datum: 07.11.2022