Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-695/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 7.11.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  72 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 3.636,00 EUR, kar predstavlja 0,0040% vseh delnic in  0,0040%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 8.11.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  100 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 5.000,00 EUR, kar predstavlja 0,0056% vseh delnic in  0,0056%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 9.11.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  110 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 5.500,00 EUR, kar predstavlja 0,0061% vseh delnic in  0,0061%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.324.628 lotov delnic EQNX kar predstavlja 73,8420% vseh delnic in 73,8420% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 10.11.2022