Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-786/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 28.11.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  250 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 12.400,00 EUR, kar predstavlja 0,0139% vseh delnic in  0,0139%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 29.11.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  125 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 6.200,00 EUR, kar predstavlja 0,0070% vseh delnic in  0,0070%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 30.11.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  275 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 13.680,00 EUR, kar predstavlja 0,0153% vseh delnic in  0,0153%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.322.229 lotov delnic EQNX kar predstavlja 73,7082% vseh delnic in 73,7082% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 01.12.2022