Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-797/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 1.12.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila  175 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 8.680,00 EUR, kar predstavlja 0,0098% vseh delnic in  0,0098%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 2.12.2022 je družba AXOR d.d. odsvojila 1.505 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 61.448,00 EUR, kar predstavlja 0,0839% vseh delnic in  0,0839%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.320.549 lotov delnic EQNX kar predstavlja 73,6146% vseh delnic in 73,6146% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 05.12.2022