Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-832/22

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 15.12.2022 je družba AXOR holding d.d. odsvojila  217 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 10.767,20 EUR, kar predstavlja 0,0121% vseh delnic in  0,0121%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 16.12.2022 je družba AXOR holding d.d. odsvojila  227 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 11.259,20 EUR, kar predstavlja 0,0127% vseh delnic in  0,0127%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR holding  d.d. v lasti 1.313.175 lotov delnic EQNX kar predstavlja 73,2035% vseh delnic in 73,2035% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 19.12.2022