Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-12/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 5.1.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  243 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 12.052,80 EUR, kar predstavlja 0,0135% vseh delnic in  0,0135%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 6.1.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila 3.921 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 158.482,40 EUR, kar predstavlja 0,2186% vseh delnic in  0,2186%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.305.470 lotov delnic EQNX kar predstavlja 72,7740% vseh delnic in 72,7740% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 09.01.2023