Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-20/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 9.1.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  270 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 13.400,00 EUR, kar predstavlja 0,0151% vseh delnic in  0,0151%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 10.1.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  1.430 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 58.964,00 EUR, kar predstavlja 0,0797% vseh delnic in  0,0797%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 11.1.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  385 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 19.148,00 EUR, kar predstavlja 0,0215% vseh delnic in  0,0215%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.303.385 lotov delnic EQNX kar predstavlja 72,6578% vseh delnic in 72,6578% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 12.01.2023