Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-36/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 16.1.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  294 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 14.704,50 EUR, kar predstavlja 0,0164% vseh delnic in  0,0164%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 17.1.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  380 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 16.250,00 EUR, kar predstavlja 0,0212% vseh delnic in  0,0212%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 18.1.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  164 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 8.282,00 EUR, kar predstavlja 0,0091% vseh delnic in  0,0091%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.302.059 lotov delnic EQNX kar predstavlja 72,5838% vseh delnic in 72,5838% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 19.01.2023