Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-45/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 19.1.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  120 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 6.120,00 EUR, kar predstavlja 0,0067% vseh delnic in  0,0067%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 20.1.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila 1 lot delnic EQNX v skupni vrednosti 0,00 EUR, kar predstavlja 0,00006% vseh delnic in  0,00006%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.301.938 lotov delnic EQNX kar predstavlja 72,5771% vseh delnic in 72,5771% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 23.01.2023