Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-50/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 23.1.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  127 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 6.497,00 EUR, kar predstavlja 0,0071% vseh delnic in  0,0071%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 24.1.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  200 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 10.300,00 EUR, kar predstavlja 0,0111% vseh delnic in  0,0111%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 25.1.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  130 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 6.630,00 EUR, kar predstavlja 0,0072% vseh delnic in  0,0072%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.301.481 lotov delnic EQNX kar predstavlja 72,5516% vseh delnic in 72,5516% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 26.01.2023