Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-55/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 26.1.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  90 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 4.590,00 EUR, kar predstavlja 0,0050% vseh delnic in  0,0050%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 27.1.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila 240 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 10.830,00 EUR, kar predstavlja 0,0134% vseh delnic in  0,0134%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.301.151 lotov delnic EQNX kar predstavlja 72,5332% vseh delnic in 72,5332% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 30.01.2023