Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-101/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 20.2.2023 je družba Axor holding d.d. odsvojila  120 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 5.880,00 EUR, kar predstavlja 0,0067% vseh delnic in  0,0067%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 21.2.2023 je družba Axor holding d.d. odsvojila  90 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 4.410,00 EUR, kar predstavlja 0,0050% vseh delnic in  0,0050%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 22.2.2023 je družba Axor holding d.d. odsvojila  490 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 23.647,00 EUR, kar predstavlja 0,0273% vseh delnic in  0,0274%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba Axor holding  d.d. v lasti 1.298.732 lotov delnic EQNX kar predstavlja 72,3984% vseh delnic in 72,5034% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 23.02.2023