Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-123/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 2.3.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  50 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 2.480,00 EUR, kar predstavlja 0,0028% vseh delnic in  0,0028%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 3.3.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  135 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 6.528,00 EUR, kar predstavlja 0,0075% vseh delnic in  0,0075%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.297.666 lotov delnic EQNX kar predstavlja 72,3390% vseh delnic in 72,4390% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 06.03.2023