Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-124/23

Equinox d.d.

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje 

Equinox Nepremičnine d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
MŠ: 8847657000,
DŠ: SI 16708938,

objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.

Skladno s sklepom skupščine družbe Equinox Nepremičnine d.d. z dne 12. 1. 2023, o pridobivanju lastnih delnic, družba Equinox Nepremičnine d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 27. 2. 2023 do vključno 3. 3. 2023. Družba je v navedenem obdobju odkupila 100 lastnih delnic v skupni vrednosti 4.800,00 EUR in sicer:

- dne 1. 3. 2023, 100 delnic po povprečni ceni 48,00 EUR na delnico,

Posrednik pri nakupih je bila Nova KBM d.d.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 120, kar je predstavljalo 0,0067% vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 220, kar predstavlja 0,0123% vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.eqnx.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

Datum: 07.03.2023