Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-138/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 9.3.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  100 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 4.804,00 EUR, kar predstavlja 0,0056% vseh delnic in  0,0056%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 10.3.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  100 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 4.920,00 EUR, kar predstavlja 0,0056% vseh delnic in  0,0056%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.297.032 lotov delnic EQNX kar predstavlja 72,3036% vseh delnic in 72,4036% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 13.03.2023