Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-148/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 16.3.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  150 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 7.380,00 EUR, kar predstavlja 0,0084% vseh delnic in  0,0084%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.296.802 lotov delnic EQNX kar predstavlja 72,2824% vseh delnic in 72,3945% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 20.03.2023