Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-150/23

Equinox d.d.

Obvestilo o delnem odkupu lastnih obveznic z oznako GHU1

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje 

Equinox Nepremičnine d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
MŠ: 8847657000,
DŠ: SI 16708938,

objavlja obvestilo o delnem odkupu lastnih obveznic z oznako GHU1 (ISIN SI0032104000).

Družba Equinox Nepremičnine d.d. javno razkriva posle odkupa lastnih obveznic, in sicer je družba v torek, 21.3.2023 odkupila lastne obveznice z oznako GHU1 v skupni nominalni vrednosti 600.000,00 EUR, kar predstavlja 12,00% celotne izdaje.

Posrednik pri odkupu je bila NLB d.d.

Družba je lastne obveznice odkupila s posli izven organiziranega trga vrednostnih papirjev.

Pred tem odkupom družba še ni odkupovala lastnih obveznic.

Po tem odkupu je na organiziranem trgu vrednostnih papirjev obveznic z oznako GHU1 še za 4.400.000,00 EUR nominalne vrednosti, kar predstavlja 88,00% vseh izdanih obveznic v primarni izdaji.

Družba Equinox Nepremičnine d.d. se je za predčasni odkup obveznic odločila, ker je zaznala povečano tveganje v bančno-finančnem okolju, zato je z namenom ustreznega uravnavanja tveganja, zmanjšala in optimizirala svojo bruto zadolženost. Družba Equinox Nepremičnine d.d. budno spremlja razmere na trgu in se v skrbi za družbo odziva na vsakokratno spremembo na trgih.

Obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.eqnx.si in bo dosegljivo do izteka zakonsko predpisanega roka.

 

Upravni odbor družbe
Equinox Nepremičnine d.d.

Datum: 21.03.2023