Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-188/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 30.3.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila 655 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 26.446,00 EUR, kar predstavlja 0,0365% vseh delnic in  0,0366%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Dne 31.3.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila  285 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 11.400,00 EUR, kar predstavlja 0,0159% vseh delnic in  0,0159%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.294.599 lotov delnic EQNX kar predstavlja 72,1680% vseh delnic in 72,2801% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 03.04.2023