Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-234/23

Equinox d.d.

Obvestilo o poslih povezanih oseb z delnico EQNX

Dne 14.4.2023 je družba AXOR d.d. odsvojila 120 lotov delnic EQNX v skupni vrednosti 5.784,00 EUR, kar predstavlja 0,0067% vseh delnic in  0,0067%  delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljenih transakcijah ima družba AXOR  d.d. v lasti 1.293.765 lotov delnic EQNX kar predstavlja 72,1215% vseh delnic in 72,2347% delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe z naslovom https://equinox.si/vlagatelji/ do izteka zakonsko predpisanega roka.

Datum: 17.04.2023